Logo
ABC – Grafisk profil

Logoer

Logoen er den sterkeste og mest gjenkjennbare elementet i profilen til ABC. Den skal derfor alltid være tydelig tilstede på de flatene ABC er avsender. ABC har tre forskjellige logovarianter som kan brukes etter behov, så lenge de brukes innenfor det malverket som er satt på plassering. Det er viktig å alltid skalere logoen proporsjonalt, uten å endre dens proporsjoner eller størrelsesforhold.

Bruk alltid logo i vektorisert filformat når det er teknisk mulig (PDF, EPS eller SVG.) Dette gir den skarpeste og mest presise fremstillingen av logoen. Ta hensyn til retinaoppløsning og andre avvik som eventuelt måtte oppstå. Test alltid logo før publisering eller trykk for å se til at den har god lesbarhet.

Last ned logoene her:

zip
Logo med farge.zip

2mb

zip
Negativ logo.zip

329kb

Farge på logo

Logoens negative format (hvit logo på mørk bakgrunn) skal kun benyttes på følgende bakgrunnsfarger eller på kontrastrike bilder. På lyse bakgrunner skal den svarte logoen benyttes.

Sikker avstand

Sikker avstand mellom logoen og andre elementer gir god synlighet og tydelig avsenderidentitet. Sikker sone er den minste avstand mellom logo til kanten av flaten eller andre elementer på samme flate. Den defineres av bredden til logoens første bokstav. Det er viktig å ha et friområde rundt logoen slik at den ikke blir forstyrret av andre elementer. Mengde luft rundt logoen må sees i sammenheng med logoens størrelse. Jo større logo jo mer luft.

Logoplassering

Plassering av logo avhenger av hvilken logoformat man bruker, type bilde og budskap som skal kommuniseres.
De grå feltene i eksemplene viser hvor man kan plassere bilder.

Primærlogoen er logoen som er mest fleksibel med tanke på plassering. Den kan plasseres på alle kantene i designet så lenge man tar hensyn til sikker sone.

Midtstilt logo skal helst være plassert midt på siden, og øverst i designet.

Venstrestilt logo skal alltid plasseres til venstre på siden. Typografien i sammenheng med denne logoen må også være venstrestilt.

Last ned powerpoint-mal på ABC posters:

potx
ABC Poster-mal.potx

9mb